Coachingia kunnioittavalla, kuuntelevalla

ja kannustavalla otteella

Mitä ratkaisukeskeinen valmennus on?

Positiiviseen psykologiaan pohjautuvassa ratkaisukeskeisessä valmennuksessa ollaan aidosti kiinnostuneita asiakkaan omista tavoitteista, toiveista ja unelmista. Häntä tuetaan etsimään merkityksellisyyttä elämäänsä ja saamaan aikaan haluamiaan muutoksia. 

 

Valmennuksessa oleellista on läsnäoleva kuuntelu. Keskustelun tukena voidaan käyttää myös erilaisia positiivisen psykologian interventioita, jotka auttavat asiakasta esimerkiksi löytämään omat luonteenvahvuutensa, kirkastamaan tavoitteensa tai kehittymään ajankäytön hallinnassa.

 

Ratkaisukeskeisen valmennuksen keskiössä onkin valmennettavan oivalluttaminen eteenpäin vievien kysymysten ja voimaannuttavan vuorovaikutuksen avulla. Kysymys ei ole terapiasta eikä neuvojen jakamisesta. Jokainen valmennusprosessi on aina yksilöllinen ja etenee asiakkaan ehdoilla. Ja kaikki keskustelut ovat tietysti täysin luottamuksellisia. 

 

 

Koetko kenties riittämättömyyttä ja olet ankara itsellesi? Mieti silloin, mitä paras ystäväsi sanoisi sinulle. Hän tuskin moittisi sinua vaan lohduttaisi ja tukisi.

Muistathan siis, että sinä ansaitset kaiken hyvän ja riität juuri sellaisena kuin olet.

Aina. 

MITÄ SINULLE KUULUU?